ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 13/2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (กศจ.ยส.) ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้