ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีะเกษ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 โดยมีนายมานพ พงศ์พลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมีนายศักดิ์นิรุธ สุขประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้