ศธภ.14 ร่วมต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี