ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และนายศักดิ์นิรุท สุขประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุพจน์ มณีศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และ นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้