ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วกิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางศิริวราพร สร้อยสระคู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้