ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางเขมิกา เดชชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราธานี โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้