ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนิชาภา ดาวัน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Poweris the Heart of Transforming the Education Quality ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่นโฮเทล โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้