ศธภ.14 ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมและร่วมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี นายสุทิน แก้วพนา นายวีระ แข็งกสิการ และนายพิเชษฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการสังกัดสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้