ศธภ.14 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นางพิริยาพร สิลินทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ณ ห้องประชุมกุญชร โรงแรมพลายไพรม์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมให้ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน