ศธภ.14 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้