ศธภ.14 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้