ศธภ.14 ร่วมการประชุมการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวพรนิภา ศรีวรมาศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมการประชุมการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้