ศธภ.14 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund 2022

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 . นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund 2022 ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รับทุนดังกล่าว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินสูง โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ณ ห้องประชุมฮักแพง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าว รายงานความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้