ศธภ.14 ผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ