ศธภ.14 ประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 1-18 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผนผ่านระบบ Zoom Meeting โดย นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้