ศธภ.14 จัดประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา Mizuho Ubon Games 2022 ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา Mizuho UbonGames 2022 ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักกะโพหลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีนางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้