ศธภ.14 จัดประชุมหารือการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565