ศธภ.14 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1