ศธภ.14 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565