ศธภ. 14 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14