ศธภ.14 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ “รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565