ศธภ.14 จัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ บริเวณถนนรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือ และบุคลากรจากสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย