ศธภ.14 การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายทรงพล สมภาค รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายธนากร ศรีดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน ผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน และชุมชนในเขตพื้นที่บ้านสวาย-สนวน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้