ศธภ.11 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนรายได้ชุมชนในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนรายได้ชุมชนในท้องถิ่น