ศธภ.11 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.45 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ หลายเรื่องเป็นเรื่องเพื่อขับเคลื่อนในระดับจังหวัด/ภาค เช่น ความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องการปักหมุดนำเด็กคืนสู่ระบบการศึกษา