ศธภ.11 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ชั้น 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว