ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วย นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายมาวิน ประการแก้ว นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว