ศธภ.11 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11