ศธภ.11 ประชุมการติดตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานการประชุมการติดตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมวิชาการวิจัยและพัฒนา “การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศธภ.11 reo.11” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ชั้น 2