ศธภ.11 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นปรธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11