ศธภ.11 ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร