ศธภ.10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อส.ศธ.

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  วงค์ภูธร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อส.ศธ. ระหว่างวันที่ 19- 22 ธันวาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักการลูกเสือ   ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ