ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน.อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในประเด็นพาน้องกลับมาเรียน/กศน.ปักหมุด พบว่า อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 4 ราย ติดตามกลับมาเรียนได้หมดทุกรายแล้ว ในการนี้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการ จ.หนองคาย ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้