ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน.อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน.อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในประเด็นพาน้องกลับมาเรียน/กศน.ปักหมุด พบว่า อ.เมืองบึงกาฬ มีผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 27 ราย ติดตามและพบตัว 19 ราย และมีนักเรียนที่ติดตามไม่พบตัว จำนวน 8 ราย ซึ่ง กศน.จะได้หาแนวทาง/วิธีการเพื่อติดตามตัวให้เข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียนนักศึกษา กศน. ในการนี้ นายนิกร ศรีสุพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วย ผอ.กศน.จ.บึงกาฬ คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้