ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่า รร.อนุบาลรัตนบัณฑิต ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สภ.รัตนวาปี อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “หนี ซ่อน สู้” เพื่อรับมือกับภัยสังคมที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการเอาตัวรอดจากการติดในรถ ป้องกันตัวเองจากการจมน้ำ เป็นต้น ในการนี้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการ จ.หนองคาย ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้