ศธภ.10 ร่วมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)”

วันที่ 27 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากร ดังนี้
# ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ
# รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยาย “ การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารด้วยระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกตลงการพัฒนางาน (ว.PA)”
# ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. บรรยาย “การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นคุณภาพเป็นฐาน”