ศธภ.10 ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการ   ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา  พลางวัน  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด  โดยมี ดร.อำนาจ  สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม 164 คน ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference (Zoom)