ศธภ.10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  วงค์ภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวปนัดดา ฮมแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบ Video Conference (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมทั้งสิ้น 141 คน