ศธภ.10 จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ”

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10
ได้มอบหมายให้
นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย อ.เมือง จ. อุดรธานี จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10