ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1