ศธภ.1 ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.1 ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท