ศธภ.1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนางสาวนิภา แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ