ศธภ.1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง