ศธภ.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี