ศธภ.๑ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) ประชุมโดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลที่จะได้นำไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ยุวกาชาดทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว