ศธภ.๑ อบรมการใช้งาน iPAD สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการอบรมการใช้งาน iPAD สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดอบรมการใช้งาน iPAD สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้พัฒนาเทคนิคในการใช้ iPAD สำหรับการบริหารงาน ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑