ศธภ.๑ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย(จังหวัดลพบุรี)

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาวอติพร บุญบาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย(จังหวัดลพบุรี) เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานในพิธี ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี