ศธภ.๑ ร่วมเป็นเกียรติการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transformingthe Educational Quality

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางชไมภัค ประหา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ แก่นสาระ(Theme) พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา