ศธภ.๑ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในการนี้ีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีี เป็นประธานในพิธี
ในเวลา ๑๖.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวลพบุรี เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019