ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ ๕) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ “วันพระปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางศศิยา หมั่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ในการนี้นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี